Historik

S-O Wilssons Åkeri AB är ett familjeföretag, som startades 1957 då som transportföretag. Under 70-talet började Wilssons Åkeri med slamsugning och högtrycksspolning. Allt eftersom uppdragen ökade anställdes personal och fler bilar köptes. 1980 började Wilssons Åkeri med Tv-Inspektion av ledningar. Från och med 2003 utför vi numera även relining av befintliga ledningar inuti och i anslutning till fastigheter.

- Vi var först i Östergötland med Tv- inspektion av rör.
- Började 1979, och sedan dess har vi varit branschledande.
- Vi har den modernaste utrustningen som finns på marknaden i dag.
- Från och med 2003 utför vi relining av befintliga ledningar i vårt dotterbolag Wilsson Relining AB.
- Under 2006 flyttade Wilssons Åkeri in i nya lokaler vid Kungsängen i Norrköping.

Under 2006 flyttade Wilssons Åkeri in i nya lokaler vid Kungsängen i Norrköping. I sammband med detta har företaget gjort om sin loggotyp och "S-O" i namnet fick stå åt sidan.

Wilssons Åkeri AB och Wilsson Relining AB strävar att bli bättre och att fortsätta vara branschledande. Mer om detta finns att läsa i de olika kategorierna till vänster. Wilssons Åkeri AB Firar 50år, 1957-2007.

Jourtelefon 011-130600

Jour 7 dagar i veckan, dygnet, året runt!!