Spolning

Med den mest effektiva utrustningen som finns på marknaden, utför vi rengöring av ledningar, planerade underhåll av kommunala dag- och spillvattens ledningar samt åtgärdar akuta avloppsstopp. Vi har olika kombinerade bilar för dim 150mm – 1200mm. För att få en effektiv rengöring till kulvertsledningar, så använder vi bilar med dubbla pumpar.

I Linköping har vi spolfordon som i första hand arbetar med att spola rör inför TV-filmningar men som även kan utföra
andra spolningar och mindre suguppdrag.

 

Slamsugning

Vi utför slamsugning av Rännstensbrunnar Tömmning av trekammarbrunnar, fettbrunnar och spolplattor. Bilarna är utrustade med en mindre spolpump för mindre stopp samt rengöring

 

 

 

Jourtelefon 011-130600

Jour 7 dagar i veckan, dygnet, året runt!!