Vad är relining

Relining eller rörinfodring som man kan översätta det till innebär precis som det låter, att man på olika sätt ger ett gammalt befintligt rör en ny invändig ytbeläggning.

Detta kan Wilssons relining utföra med två stycken kompletterande metoder. Dels strumptekniken eller infodringstekniken som utförs med ett hållbart plastmaterial.

Infodringstekniken utförs med ett roterande sprutmunstycke som slungar ut plasten i det gamla röret. Denna process utförs i två till tre omgångar tills en tjocklek på tre millimeter har uppnåtts.

Jourtelefon 011-130600

Jour 7 dagar i veckan, dygnet, året runt!!